VVBK´s styrelse

 

VVFK´s styrelse 2017


Lars Schälin

Ordförande
Lars Schälin

Tel. 036 - 840 75

Bengt Gyllenmyr
Vice ordförande
Bengt Gyllenmyr

Tel. 036 - 619 38

Kassör
Crina Grosu

Tel. 076 -217 52 30

Ulf Ängås

Sekreterare
/medlemsregister

Ulf Ängås

Tel. 036 - 37 21 78

Anders Nilbratt

Ledamot
Anders Nilbratt

Tel. 036 - 13 75 47

Lars-Göran Krieg

Ledamot
Lars-Göran Krieg

Tel. 036 - 19 00 99

Filip Rubin Ledamot
Filip Rubin

Tel. 076 - 172 76 30

 


Övriga förtroendeuppdrag

Försäkringskommitté
Uno Carlsson

Uno Carlsson
Tel. 036 - 13 77 18

Lars-Göran Krieg

Lars-Göran Krieg
Tel. 036 - 19 00 99

Anders Nilbratt

Anders Nilbratt
Tel. 036 - 13 75 47

   

Valberedning:

Bengt Gustavsson
Tel. 036 - 16 71 28

Gunbritt Schälin
(sammankallande)
Tel. 036 - 840 75

Krister Eriksén
Tel. 070 - 214 30 97


Marknadskommitté:
Bengt Gyllenmyr
070 - 634 89 82
073 - 610 22 55
036 - 619 38
Jan Ryd
070 - 562 06 19
036 - 71 38 50

Stefan Gustavsson
036 - 71 53 22

Per Svensson
076 - 163 32 12
073 - 229 77 80
 
Lars Schälin
036 - 840 75
Conny Magnusson
036 - 692 98
070 - 344 61 01
 

Månadsmöteskommitté:

Berndt Willman
0390 - 310 97

Ove Davidsson
036 - 18 47 20 / 070 - 769 78 95

Lars-Göran Krieg
036 - 19 00 99


Festkommitté:

Gunbritt Schälin
036 - 840 75

Birgitta Sandgren
036 - 800 09


Redaktör Wätteranen:

Bernt Ståhl
036 - 14 70 91

Ansvarig klubblokal:

Ove Davidsson
036 - 18 47 20


Utställningar / Kortege:

Göran Thulin
036 - 13 73 38

Ove Davidsson
036 - 18 47 20

Hemsidan:

Reidar Danielsson
070 - 563 07 99