VVBK idag

 

Vätterbygdens Veteranfordonsklubb idag

Vätterbygdens Veteranbilsklubb bildades i april 1969 som en klubb som skall verka för att bevara gamla fordon och prylar med anknytning till hobbyn. 2017 ändrades klubbnamnet till Vätterbygdens Veteranfordonsklubb för att markera att klubbens inriktning inta bara handlar om bilar utan även andra fordonstyper som t.ex. motorcyklar, mopeder, traktorer m.m. Åren går fort när man har roligt brukar det heta och 2017 firar klubben 50-årsjubileum. Varje år medverkar vi i, eller anordnar, ett antal evenemang som är knutna till hobbyn. Som exempel kan nämnas Onsdagsträffarna i Huskvarnaparken under sommarhalvåret, Midnattssolsrallyt, Veterandagarna på Visingsö, Veteranmarknaden på Elmia i augusti varje år m.m.

Är Du eller Ni intresserade av gamla fordon är ni hjärtligt välkomna att bli medlemmar i klubben. Vad det innebär och vilka förmåner som erbjuds finns att läsa under rubriken "Bli Medlem"